Home

Aktualizacja 06-10-2013

Ukazała się kolejna wersja programu oznaczona numerem 3.3a

W stosunku do poprzedniej zawiera dodatkowe zestawienia oraz zmodyfikowane zestawienia statystyczne, o które prosiły jednostki.

Zmiana wyglądu statystyk zbiorczych to dodatkowa kolumna sumująca ilość dzieci w wybranym przedziale czasowym.

Nowością są statystyki szczegółowe zawierające informacje o przychodzeniu/wychodzeniu podopiecznych w poszczególnych grupach w zakresie czasowym co dowolny interwał czasowy, co ilustruje poniższy przykład:

Oraz statystyka wyjść:


Nowym zestawieniem jest także skład osobowy placówki wraz z możliwością wydrukowania przypisanych pinów do kart.
Całe zestawienie można wykonać dla wybranej grupy, albo całej placówki w rozbiciu na poszczególne grupy w układzie alfabetycznym.