Home

Aktualizacja 22-02-2013

Wyszła kolejna wersja 3.2.

W stosunku do porzednich wersji zawiera wiele rozszerzeń.
Część rozszerzeń dotyczy statystyk w przychodzeniu oraz opuszczaniu placówki:
alt

zestawienie jest za wskazany okres, od wskazanej godziny oraz o wskazany interwał czasowy (w powyższym przykładzie co 30 min.)

Analogicznie wygląda zestawienie statystyk opuszczania placówki:
alt


Kolejna zmiana dotyczy zestawień wykonanych dla administracji (w szczególności księgowości). Są to zmiany tylko do wesji
pełnej (z opłatami). Przykładowe zestawienie wygląda następująco:
alt

Jest to podsumowanie całego raportu, który zajmuje tylko stron, ile jest założonych grup.